Thermosilit®

Mis asi see on?

Thermosilit® on lihtsamalt öeldes puhitud liiv, nagu pop-corn.

Valmistatud erilisel kuumutamismeetodil vulkaanilisest kivimist, mida kutsutakse Obsidiaan. Thermosilit® tootmisel kasutatakse ainult soojusenergiat ja tavalist vett.

 

Kuna tootmisega kaasneb ainult veeauru teke ja jääksoojus, on protsess väga ökoloogiline ja saastevaba. Jääkenergia kasutatakse ära kaugkütteks ning kuna tehas ei tarbi energiat enam, kui keskmine katlamaja, siis võiks öelda, et ainus reostus on fossiilkütus, mis kulub materjali transpordile. 🙂

Miks kasutada THERMOSILIT®?
 • Esmaklassilised soojust isoleerivad omadused
 • Tulekindlusklass – A1
 • Loomu poolest vett hülgav, kuid siiski avatud veeaurude liikumiseks
 • Muudetav ja täpselt hinnatav survetugevus, saab muuta vahemikus vahtpolüstüroolist kuni kergbetoonini
 • Ehitusmaterjalid, mis on tehtud kasutades THERMOSILIT®, on kuumakindlad kuni 1300 C
 • Madal erikaal (alates 80kg/m3)
 • THERMOSILIT ® on kerge taaskasutada, kuna ei sisalda keskkonnale ohtlikke aineid.
THERMOSILIT ® tavakasutuskohad ehitus- ja täitematerjalides
 • Tehiskergtäitematerjal (EN 13055:2016): THERMOSILIT ® kergtäitematerjali võib kasutada puistena, et täita tühimikke ehituskonstruktsioonides .
 • Puistena vahekonstruktsioonides λ (lamda) = 0,0465 
 • Soojust isoleeriv mört ja krohv λ  = 0,0716
 • Vett hülgavad ehitusmaterjalid, mis on sobilikud niiskesse keskkonda
 • Hea tuletõke erinevates oludes
  • puitkonstruktsioonid
  • metallkonstruktsioonid
  • fassaadi soojusisolatsioonisüsteemid
  • ei ole ohtlikke lenduvaid süsivesinikke
 • Vähendatud energiakulu õhu konditsioneerimisele
 • Hoolimata oma madalast erikaalust THERMOSILIT ® on segatav erinevate täitematerjalidega
 • Fassaadi soojustussüsteemide renoveerimine tulekindla krohviga
Keemiline koostis
SiO2 74%
Al2O3 13%
K2O 4%
Na2O 4%
Fe2O3 2%
CaO 2%
MgO 1%
Põlemiskadu 0,30%
Niiskussisaldus < 0,2 %
pH-tase 7-9

 

Tehnilised omadused
 • λ (lamda) = 0,0465 
 • Kaal alates 90kg/m3
 • Sulamispunkt 1300 C
 • 100% korduvkasutatav
 • Avatud aurude liikumisele
 • Looduslikult hüdrofoobne (Vett hülgav)
 • Tera suurus 0-2mm
 • Sertifitseeritud laboris vastavalt ÖNORM EN 998-1 standardile